Om ön

 • Ön är c:a 1700×800 meter och kännetecknas av stora partier kal, röd Bohusgranit.
 • Här finns ca 360 olika växtarter.
 • Många fåglar rastar här och för den intresserade finns det en ornitologlokal på sydsidan av ön.
 • Sommartid är Hållö en mycket uppskattad ö för badande.
 • Ön trafikeras av turbåtar från Smögen och Kungshamn.
 • Hamnar på östra sidan ger möjlighet till tilläggning av fritidsbåtar.
 • Utpost Hållö har öppet vandrarhemmet från 1 april till 30 november och sommarservering v. 26-32.
 • Föreningen Hållö Vänner har placerat ut skyltar på olika ställen på ön som informerar om öns historia.
 • Kapellbyggnaden visas för allmänheten under sommaren. Här håller man gudstjänster, men även barndop och vigslar.
 • Författaren och estradören Evert Taube var ofta under sina resor och gästade Smögen och Hållö. På fyrplatsen var hans morbror Edvin Jacobsson fyrmästare. Det kan nämnas i detta sammanhang att Everts bror Gerhard Fredrik omkom i en båtolycka under fiske i farvattnen utanför Hållö den 7 december 1906 tillsammans med fyrvaktaren och fyrbiträdet. Det blåste hastigt upp till storm och deras båt bröts ner. Varken kroppar eller båt hittades efter olyckan.
 • Evert Taube skrev ”Balladen om Briggen Blue Bird av Hull” efter en berättelse om en strandning som skedde på Smögen den 26 augusti 1871. Uppgiftslämnare var den kände smögenfiskaren Samuel Frisk som var god vän med Taube.
 • Hållö och även farvattnen i dess närhet var under 1939–1945 föremål för ett flertal krigshändelser. Däribland sköts det svenska civilflygplanet Gripen ner av tyskt flyg över Skagerrak 1943 med påföljd att 13 människor omkom när planet störtade i området ”Kålhagen” på ön. Två räddades.
Klicka på kartan för att få den som utskrivbar PDF.