Styrelsen

Valda 2024

Bengt Wall, Ordförande. Telefon: 073-8016400

Jan-Åke Rödström, Vice ordförande

Kjell Johansson, Kassör

Ingela Latter-Karlsson, Sekreterare

Tommy Hermansson, Ledamot

Katarina Rech, Ledamot

Urban Stranne, Ledamot

Göran Svensson, Ledamot

Kerstin Wall, Ledamot