Välkommen till Hållö Fyr

Hållö fyr och fyrhuset är öppna dagligen från den 28 juni till den 22 augusti klockan 11-16 under sommaren 2021. Det finns guider på plats som berättar om fyren, dess historia och omgivning. Vi följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer. Vi begränsar antalet personer som kan gå upp i fyren samtidigt och ser till att inga möts i trappan. 

Intill fyren ligger fyrhuset, med utställningar och mycket information om Hållö, dess historia, geologi, flora och fauna. I år visas en utställning om Evert Taube som heter Välkommen till Taubeland.

Övrig tid på året kan du boka en guidning genom att kontakta oss på info@hallofyr.se

Du kan åka med Hållöfärjan från Smögenbryggan och Hållöexpressen från Kungshamn för att komma till Hållö.

Just nu – webbkamera på Hållö

Webbkameran är ur funktion tills vidare. Se hur det ser ut på Hållö just nu i webbkameran som sitter i fyren.,

Aktuellt

Samarbete

Guidade visningar i Hållö fyr genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan