Fyrhuset

Sedan 2013 finns det i anslutning till fyren även mindre stuga som vi kallar för Fyrhuset. Huset fungerar som ett litet museum där vi har samlat material och historier från fyrverksamheten, men också olika mindre utställningar om exempelvis Gripenolyckan 1943 och Evert Taubes relation till Hållö, samt info om Hållös rika flora & fauna.

Platsen är också en så kallad InfoPoint där du hittar turistinformation som berör vårt närområde. En del av materialet hittar du på vår sida Publikationer.