Bli medlem

Medlemskap i Föreningen Hållö Fyr:
100 kr/person, 200 kr/familj eller 400 kr/företag.

Skicka e-post till info@hallofyr.se eller betala in till bankgironummer 656-6046. Skriv namn och adress samt e-postadress.