Föreningen

En fyrförening har sett dagens ljus!

Föreningen Hållö Fyr bildades på Smögengården den 15 maj 2010. Då samlades ett trettiotal fyrentusiaster för att bilda föreningen som ska arbeta för fyrens bevarande med sikte på en god antikvarisk standard. Föreningen vill levandegöra fyrens kulturarv och utveckla den till ett förstklassigt besöksmål.