Om fyren

  • År 1841–42 byggdes Hållö fyr som en spegelfyr
  • År 1868 höjdes fyren fem meter (den röda delen) och fick ny lanternin med lins istället för speglar
  • Lyshöjd över land: ca 20 meter
  • Lyshöjd över havet: ca 40 meter
  • En av Sjöfartsverkets 13 visningsfyrar
  • Statligt byggnadsminne, år 1935
  • Fyren automatiserades och avbemannades, år 1969
  • Bemanning av fyren 1842–1969: Se lista
  • Från 1974 är fyrens karaktär Fl W 12s
  • Återfick roterande fyrljus, år 2023

Bengt Wall med nya roterande fyrljuset som installerades i oktober 2023.