Kategorier

Styrelsen 2019

Ordförande: Bengt Wall, tel. 0738-016400

Kassör: Kjell Johansson

Sekreterare: Ingela Karlsson-Latter

Anne Johansson

Dan Andersson

Göran Svensson

Jan-Åke Rödström

Ersättare:

Dick Samuelsson

Katarina Rech

Urban Stranne

 Hedersledamöter: Bertil Abrahamsson och Dag Lundman