Kategorier

Styrelsen 2023

Bengt Wall, Ordförande. Telefon. 0738-016400

Jan-Åke Rödström, Vice ordförande

Kjell Johansson, Kassör

Ingela Latter-Karlsson, Sekreterare

Göran Svensson, Ledamot

Tommy Hermansson, Ledamot

Kerstin Wall, Ledamot

Katarina Rech, Ersättare

Urban Stranne, Ersättare

Tommy Hermansson, Ersättare