Kategorier

Fakta om Hållö

 • Ön är ganska flack och i storlek i nord-syd c:a 1700 meter.
 • I riktning öst-väst storlek c:a 800 meter på bredaste stället.
 • Här finns 360 olika växtarter.
 • Här rastar många fåglar. Ornitologlokal finns på sydsidan av ön.
 • Sommartid är Hållö en mycket uppskattad ö för badande. Ön trafikeras av turbåtar från Smögen och Kungshamn.
 • Hamnar på östra sidan ger möjlighet till tilläggning av fritidsbåtar.
 • Utpost Hållö har öppet vandrarhem från 1 april till 30 november och sommarservering från vecka 26-32.
 • Föreningen Hållö vänner har placerat ut skyltar på olika ställen på ön som informerar om öns historia.
 • Kapellbyggnaden visas för allmänheten under sommartiden. Många vigslar och barndop sker här under vår-sommar-höst.
 • Författaren och estradören Evert Taube var ofta under sina resor och gästade Smögen och Hållö. På fyrplatsen var hans morbror Edvin Jacobsson fyrmästare. Det kan nämnas i detta sammanhang att Everts bror Gerhard Fredrik omkom i en båtolycka under fiske i farvattnen utanför Hållö den 7 december 1906 tillsammans med fyrvaktaren och fyrbiträdet. Det blåste hastigt upp till storm och deras båt bröts ner. Varken kroppar eller båt hittades efter olyckan.
 • Evert Taube skrev ”Balladen om Briggen Blue Bird av Hull” efter en berättelse om en strandning som skedde på Smögen den 26 augusti 1871. Uppgiftslämnare var den kände smögenfiskaren Samuel Frisk som var god vän med Taube.
 • Hållö och även farvattnen i dess närhet var under det 2:a världskriget åren 1939 – 1945 föremål för krigshändelser. Ett svenskt civilt flygplan, DC 3:an ”Gripen”, sköts ner av tyskt flyg över Skagerak den 22 oktober 1943 med påföljd att 13 människor omkom när planet störtade i området ”Kålhagen” på ön. Två räddades. Tre svenska lastfartyg kapades och två finska dito sänktes av tyska krigsfartyg i närhet till Hållö under hösten 1939 och vintern 1940. De svenska fartygen kapades och beslagtogs på svenskt territorium utanför Hållö och bogserades till tyska hamnar. Det rådde stark kyla och havet var isbelagt när dessa kapningar skedde. Under våren 1940 opererade engelska ubåtar i området mellan Hållö och Marstrand varvid ett flertal tyska lastfartyg fyllda av krigsmaterial för ockupation av Norge torpederades och sänktes. Många av de minor som låg förankrade i farvattnen utanför kusten sprängdes ständigt mot skären när stormar slet dem från sina förtöjningar. Under de första krigsåren var Hållö fyr nedsläckt vissa perioder för att de krigförande länderna ej skulle dra nytta av dess sken. Det kom att bli tre hårda isvintrar i följd under de första åren på 1940-talet. 1939 – 40, 1940 – 41 och 1941- 42. Våra fiskare hade det kämpigt och 92 av dem miste sina liv i sitt farofyllda arbete på det oroliga havet.