Kategorier

Bli medlem

Medlemskap i Föreningen Hållö Fyr kostar 100 kr/person, 200 kr/familj och 400 kr/företag.
Skicka e-post till info@hallofyr.se eller betala in till bankgironummer 656-6046. Skriv namn och adress samt e-postadress.