Föreningen Hållö Fyr

Hållö fyr och naturrummet är öppna dagligen under sommaren. Det finns guider på plats som berättar om fyren, dess historia och omgivning. I naturrummet finns utställningar och mycket information om Hållö, dess historia, geologi, flora och fauna. Övrig tid kan du boka en guidning genom att kontakta oss på info@hallofyr.se

Du kan åka med Hållöfärjan från Smögenbryggan och Hållöexpressen från Kungshamn för att komma till Hållö.