Föreningen Hållö Fyr

Hållö Fyr och naturrummet är öppna för bokade visningar. Är ni intresserade av en guidning, kontakta oss på tel. 0738-016400 eller info@hallofyr.se. I år visas bildutställningen Västerhavet – en hotad skönhet, fantastiska undervattensbilder av fotograf Tobias Dahlin.

Sommartid från midsommar och fram till mitten av augusti är fyren och naturrummet öppna varje dag. Då finns guider på plats som berättar om fyren, dess historia och omgivning. I naturrumet finns mycket information om Hållö, dess historia, geologi, flora och fauna.

Sommartid går Hållöfärjan från Smögenbryggan och Hållöexpressen från Kungshamn.