Föreningen Hållö Fyr

Sommaren 2016 är Hållö fyr och naturrummet  öppna dagligen kl. 11-16 från 1 juli-21 augusti. Då finns guider på plats som berättar om fyren, dess historia och omgivning. I naturrummet finns utställningar och mycket information om Hållö, dess historia, geologi, flora och fauna.

Sommartid går Hållöfärjan från Smögenbryggan och Hållöexpressen från Kungshamn.