Föreningen Hållö Fyr

Hållö fyr och fyrhuset är öppna dagligen under sommaren. Då finns det guider på plats som berättar om fyren, dess historia och omgivning. I fyrhuset finns utställningar och mycket information om Hållö, dess historia, geologi, flora och fauna samt en utställning om Evert Taube. Tack till alla besökaren under sommaren 2019!

Övrig tid på året kan du boka en guidning genom att kontakta oss på info@hallofyr.se

Du kan åka med Hållöfärjan från Smögenbryggan och Hållöexpressen från Kungshamn för att komma till Hållö.