Uppvaktning

Kommunstyrelsens Ronald Hagbert överlämnade blommor till Föreningen Hållö Fyrs ordförande Bengt Wall.