Promenad

Fyrvännerna som var på plats den 1 november för att fira att det var 175 år sedan fyren tändes för första gången.