Ceremoni med unionsflagga

Föreningen Hållö Fyrs hedersmedlem Bertil Abrahamsson vid ceremonin då unionsflaggan placerades i fyren.