Styrelsen

Föreningen Hållö Fyrs Dan Andersson, Bengt Wall, Bertil Abrahamsson och Kjell Johansson.