Kategorier
Bengts fyrblogg

Inbjudan/kallelse till Årsmöte 2015

Bäste medlem och övriga fyrintresserade!

Välkommen till ett nytt år med Föreningen Hållö Fyr. Vi hoppas på ett spännande år med många besök både i fyren och i vårt Natur- och kulturrum.

Vi inleder året med ordinarie årsmöte lördagen den 11 april kl. 15.30 (i anslutning till Föreningen Utpost Hållös årsmöte kl. 14.00) i Församlingshemmet, Smögen, till vilket du härmed kallas/inbjudes.

Dagordning enl. stadgarna

Efter årsmötesförhandlingarna visar vi en liten film om Hållö samt informerar om vad som händer på Hållö under år 2015

KAFFESERVERING – mellan de båda årsmötena!

Föreningen Hållö Fyrs styrelsen har det gågna året besått av:

Bengt Wall, ordf. (Vald för 2014 o 2015) Dan Andersson, ledamot (Vald för 2013 o 2014)
Dag Lundman, vice ordf (Vald för 2014 o 2015) Thomas Jacobsson,ledamot (Vald för 2014 o 2015)
Ann Johansson, sekr (Vald för 2014 och 2015) Bertil Abrahamsson, ersättare (Vald för 2014)
Kjell Johansson, kassör (Vald för 2013 o 2014) Vivianne Gustasson, ersättare (Vald för 2014)
Urban Stranne, ledamot (Vald för 2013 o 2014)  

 

INBETALNING AV MEDLEMSAVGIFTEN

Dags för inbetalning av medlemsavgiften Kr 50.- per person, Kr 100.- för familj, Kr 300.- för företag

Inbetalningen görs till bankgiro 656-6046 enl. bif medlemsfaktura

OBS!! När du ändrar din e-post adress – Glöm inte att meddela den nya till:

kjell.smogen@telia.com

 

Smögen i mars 2015

STYRELSEN