Kategorier
Bengts fyrblogg

Inbjudan/kallelse till årsmöte 13 april kl.16.00 i Smögens Församlingshem.

                             INBJUDAN /KALLELSE TILL             ÅRSMÖTE 2014

Bäste medlem och övriga fyrintresserade!

Välkommen till ett nytt år med Föreningen Hållö Fyr.

Vi hoppas på ett spännande år med många Hållöbesök,

både i fyren och i vårt nybyggda Natur- och kulturrum

 

Vi inleder året med ordinarie årsmöte söndagen den 13 april kl. 16.00

(i anslutning till Föreningen Utpost Hållös årsmöte kl. 14.00)

i Församlingshemmet, Smögen, till vilket du härmed kallas/inbjudes.

 

Dagordning enl. stadgarna

Efter årsmötesförhandlingarna får vi:

Premiärvisning av sommarens temautställning

”Hållö – då och nu”

Information om våra framtidsplaner för

fyren  och natur- och kulturrummet på Hållö

KAFFESERVERING – mellan de båda årsmötena!

Föreningen Hållö Fyrs styrelsen har det gågna året besått av:

Bengt Wall, ordf.  (Vald för 2012 o 2013)

Dan Andersson, ledamot (Vald för 2013 o 2014)

Dag Lundman, vice ordf (Vald för 2012 o 2013)

Rickard Sandgren,ledamot (Vald för 2012 o 2013

Ann Johansson, sekr (Vald för 2012 och 2013)

Bertil Abrahamsson, ersättare (Vald för 2013)

Kjell Johansson, kassör (Vald för 2013 o 2014)

Lars Bottnare, ersättare (Vald för 2013)

Urban Stranne, ledamot (Vald för 2013 o 2014)

 

 

INBETALNING AV MEDLEMSAVGIFTEN

Dags för inbetalning av medlemsavgiften Kr 50.- per person, Kr 100.- för familj, Kr 300.- för företag

Inbetalningen görs till bankgiro 656-6046 enl. bif medlemsfaktura

Smögen i mars  2014

STYRELSEN