Kategorier
Bengts fyrblogg

Helikopterlyft för Hållös Kultur

I torsdags gick starten för byggandet av Hållös nya Kultur och

Kulturhus. Huset skall byggas strax nedanför fyren, på den gamla grunden

där det tidigare har stått ett hus som använts maskinhus, förråd och fyrvaktarbostad

för extra fyrvaktare när ordinarie fyrvaktare hade semester.

Kultur och kulturhuset kommer att visa Hållös fauna, flora, geologi och naturligtvis

fyrhistoria. Temautställningar lär det nog också bli.

Byggmaterialet flögs ut från Guleskär.Helikoptern fick göra ett trettiotal vändor

för att få med allt material. Invigningen av huset beräknas ske sommaren 2013.

Huset kommer att ägas och förvaltas av Föreningen Hållö Fyr, men skall kunna

användas av alla föreningarna på Hållö.Detta är en del av Föreningen Hållö Fyrs

Leader-projekt ”Tillväxt Hållö”.

2012-11-06        ”Fyrmästarn”