Kategorier
Nyheter

Årsmöte 16 april

Bäste medlem och övriga fyrintresserade!

Välkommen till ett nytt år med Föreningen Hållö Fyr. Vi hoppas på ett spännande år med många Hållöbesök, för att beskåda en fyr i nyskick. Vi inleder året med ordinarie årsmöte lördagen den 16 april kl. 14.00 i Församlingshemmet, Smögen, till vilket du/ni härmed kallas. Efter årsmötet får vi information om renoveringen av fyren av representanter för entreprenadföretaget Fyra Ess AB. Bengt Wall, berättar därefter och visar både aktuella och unika bilder från flydda tider. Slutligen ger Dag Lundman en kort information om läget betr. avtal med Sjöfartsverket om visningsrätten. KAFFESERVERING!

Styrelsen har det gångna året bestått av:

  • Dag Lundman, ordf. (Vald för 2010 och 2011)
  • Bengt Wall, vice ordf (Vald för 2010 och 2011)
  • Bertil Abramhsson, ledamot (Vald för 2010)
  • Dan Andersson, ledamot (Vald för 2010)
  • Rickard Sandgren, ledamot (Vald för 2010 och 2011)
  • Ing-Marie Artursson, ersättare och sekr (Vald för 2010)
  • Kjell Johansson, ersättare och kassör (Vald för 2010)
  • Tommy Wik, ersättare (Vald för 2010)

INBETALNING AV MEDLEMSAVGIFTEN

Dags för inbetalning av medlemsavgiften Kr 50.- per person, Kr 100.- för familj, Kr 300.- för företag. Inbetalningen görs till bankgiro 656-6046.

/Styrelsen

Dagordning för årsmötet (.doc)