Kategorier
Bengts fyrblogg

”5000 kronor rakt ner i fickan”

Ja, femtusen kronor rakt ner i fickan skulle väl inte vara så dumt.Det kan ju bli verklighet för den som kan ge sådana upplysningar att Hållö Fyrs gamla lins från 1868 kommer tillrätta.Linsen är stor, den är av andra ordningen. Linsen togs ner från fyren 1969. Den skickades troligen till Sjöfartsverkets förråd i Rosenvik i Stockholm. Detta enligt de som var med vid nedtagningen.Det enda som räddades från linsen var plåten med firmanamnet på den franska firma som tillverkat linsen.En del glasdelar kan finnas i privat ägo på Sotenäset.Minsta lilla information emottages tacksamt.Maila eller ring! Kontaktinformation finns hemsidan.

2012-02–19          ”Fyrmästarn” (utan lins)