Styrelsen 2017

Ordförande: Bengt Wall, tel. 0738-016400

Kassör: Kjell Johansson

Anne Johansson

Ingela Karlsson-Latter

Dan Andersson

Göran Svensson

Jan-Åke Rödström

Ersättare:

Dick Samuelsson

Torsten Häller

Urban Stranne

 Hedersledamöter: Bertil Abrahamsson och Dag Lundman