Bli medlem

Medlemskap i Föreningen Hållö Fyr kostar 50 kr/person, 100 kr/familj och 300 kr/företag.
Skicka e-post till info@hallofyr.se eller betala in till bankgironummer 656-6046. Skriv namn och adress.